نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم

تعداد سوال:20
1500 تومان
WHERE 1<>1