نمونه سوال (تستی و تشریحی) امتحان نوبت اول درس فلسفه پایه دوازدهم

تعداد سوال:20
1500 تومان
WHERE 1<>1