نمونه سوال (تشریحی) امتحان نوبت اول درس فارسی(2) پایه یازدهم ، ماسب برای همه رشته ها

تعداد سوال:27
1500 تومان
WHERE 1<>1