نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول درسآمادگی دفاعی پایه نهم

تعداد سوال:6
500 تومان
WHERE 1<>1