نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس قرآن پایه هفتم

تعداد سوال:20
1500 تومان
WHERE 1<>1