نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم - درس یک تا دوازده

تعداد سوال:20
1500 تومان
WHERE 1<>1