نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول درس کاربرنرم افزاراداری (word) - رشته کامپیوتر

تعداد سوال:25
1500 تومان
WHERE 1<>1