نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول پیام های آسمان پایه نهم

تعداد سوال:20
1500 تومان
WHERE 1<>1