نمونه سوال (تستی،50سئوال) امتحان نوبت اول درس حسابداری حقوق و دستمزد ،پودمان اول،پایه یازدهم رشته حسابداری ، فنی و حرفه ای

تعداد سوال:104
5000 تومان
WHERE 1<>1