نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول درس آمادگی دفاعی ، پایه نهم

تعداد سوال:11
1000 تومان
WHERE 1<>1