نمونه سوال (تستی ) امتحان مستمر درس پیام های اسمان درس 6 پایه نهم

تعداد سوال:17
1400 تومان
WHERE 1<>1