نمونه سوال (تستی و تشریحی ) امتحان درس عربی ،درس، کلمه ومکالمه پایه نهم

تعداد سوال:11
1000 تومان
WHERE 1<>1