نمونه سوال (تستی) امتحان درس علوم تجربی ،فصل 7 ، آثاری از گذشته زمین، پایه نهم

تعداد سوال:43
2500 تومان
WHERE 1<>1