نمونه سوال (تستی) امتحان درس علوم تجربی ،فصل 6 ، زمین ساخت ورقه ای، پایه نهم

تعداد سوال:36
2500 تومان
WHERE 1<>1