نمونه سوال (تشریحی ) امتحان مستمر درس پیام های آسمان- درس 6 ، پایه نهم

تعداد سوال:27
2000 تومان
WHERE 1<>1