نمونه سوال (تستی و تشریحی) درس پیام های آسمان،، پایه نهم

تعداد سوال:9
900 تومان
WHERE 1<>1