نمونه سوال (تستی ) امتحان نوبت اول پیام های آسمان -درس 4-5، پایه نهم نمونه 1

تعداد سوال:9
900 تومان
WHERE 1<>1