نمونه سوال (تستی و تشریحی) امتحان مستمر درس جغرافیای (2)- درس 3-1 ـ جغرافیای ناحیه ای ، پایه یازدهم - رشته علوم انسانی

تعداد سوال:24
1500 تومان
WHERE 1<>1