نمونه سوال (تستی ) امتحان درس منطق ،درس ۱تا ۳ ، پایه دهم

تعداد سوال:22
1500 تومان
WHERE 1<>1