نمونه سوال (تستی ) امتحان درس علوم تجربی فصل نهم ، الکتریسیته،با پاسخ ، پایه هشتم

تعداد سوال:20
3000 تومان
WHERE 1<>1