نمونه سوال (تستی) امتحان نوبت اول درس جغرافیای ایران واستان فارس ، پایه دهم - مناسب برای همه رشته ها

تعداد سوال:22
1500 تومان
WHERE 1<>1